מירב שפירא

גשר בין העולמות

אלומת איילון

בני משפחה משתפים

מה הם אומרים, עם אילו דילמות הם התמודדו איך הם התמודדו עם נושא האובדנות,
מה עזר להם ומה לא ועוד.